• Biofeedback tedavisi
  • Nörojenik mesane tanılı hastalardapelvik taban eğitimi
 • Açık Cerrahi Girişimler
  • İlgili hastalıkların tamamının açık cerrahi yöntem ile tedavileri
 • Minimal invasiv yöntemler
  • Endoskopi
   • Özefagoskopi
    • Tanısal
    • Tedavi amaçlı
     • Dilatasyon (darlıkların genişletilmesi)
     • Yabancı cisim çıkarma
   • Bronkoskopi
    • Tanısal
    • Tedavi amaçlı
     • Dilatasyon (darlıkların genişletilmesi)
     • Yabancı cisim çıkarma
   • Sistoskopi
    • Tanısal ; posteriorüretralvalv (PUV)
    • Tedavi amaçlı
     • Üreterosel endoskopik tedavisi
     • Dilatasyon (genişletme)
     • PUV ablasyonu
     • Taş çıkarılması
  • Laparoskopi (kapalı yöntem)
   • Diagnostik (tanı amaçlı) laparoskopi
   • Laparoskopkappendektomi (apandisit ameliyatı)
   • Laparoskopikkolesistektomi (safra kesesi ameliyatları)
   • Laparasokopikover ameliyatları
   • Laparoskopikpiyeloplasti (UPJ darlık ameliyatı)
   • Laparoskopikektopik testis araştırılması ve karın içi testislerin laparoskopik yöntemle indirilmesi
   • Laparaskopikdaak ameliyatları
  • Torakoskopi
   • Torakoskopik biyopsi
   • Torakoskopikampiyem tedavisi
   • Torakoskopik kitle eksizyonu