Yenidoğan Cerrahisi 

 • Özefagusatrezisi ve fistülleri (Yemek borusunun doğumsal tıkanıklığı ve solunum yolu ile bağlantısının olduğu hastalıklar)
 • Pilorstenozu (mide çıkışı tıkanıklığı)
 • Duodenum (oniki parmak bağırsağı)atrezisi, tıkanıklığı
 • Jejunal veya ilealatreziler (ince barsak tıkanıklıkları)
 • Kolon atrezisi (kalın bağırsağın tıkanıklığı)
 • Konjenital diyaframhernisi (solunum kası fıtığı; karın içi organların göğüs boşluğuna fıtıklaşması)
 • Anal atrezi ve diğer anorektalmalformasyonlar (Doğumsal makat tıkanıklığı veya fistülleri )
 • Omfalosel ve gastroşizis (karın duvarıdefektleri)

Tümörler

 • Akciğer ve göğüs duvarı tümörleri
 • Nöroblastom
 • Wilms’ tümörü
 • Mediastinal tümörler
 • Timus tümörleri
 • Teratom ve diğer germ hücreli tümörler
 • Tiroid tümörleri
 • Sürrenal – adrenal (böbrek üstü bezi) tümör ve kistleri
 • Testis tümörleri
 • Over tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Pankreas tümörleri
 • Mide ve bağırsak sisteminin polip ve tümörleri
 • Yumuşak doku tümörleri
 • Lenf bezlerinden kaynaklanan tümörler
 • Akciğer tümörleri

Travmalar (Yaralanmalar)

 • Koroziv (yakıcı ve yanıcı) madde içimine bağlı yemek borusu ve mide yaralanmaları
 • Karın travmaları
  • Karaciğer yaralanması
  • Dalak yaralanması
  • Pankreas yaralaması
  • Mide ve bağırsak yaralanmaları
  • Safra yolu yaralanmaları
  • Akciğer yaralanması ve zedelenmeleri
 • Hava yolu yaralanmaları
 • Genital ve ürinersistem yaralanmaları
  • Testis yaralanması
  • Böbrek yaralanmaları
  • Penis ve üretra (idrar yolu) yaralanmaları

Çocuk Göğüs Cerrahisi

 • Konjenital (doğumsal) akciğer kistleri
 • Ampiyem (akciğer zarı iltihaplanması)
 • Yabancı cisim aspirasyonları (nefes borusuna yabancı cisim kaçması)
 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı)
 • Şilotoraks (akciğer etrafında lenf sıvısı birikimi)
 • Pektusekskavatum (kunduracı göğsü)
 • Pektuskarinatum(güvercin göğüs)

Baş ve boyun cerrahi hastalıkları

 • Tiroglossal kist
 • Brankial kist veya sinüsler
 • Tortikollis
 • Abseler
 • Guatr
 • Tiroidnodülleri
 • Paratiroid tümörleri
 • Paratiroid bezlerinde anormal büyüme

Genitoüriner sistem (üreme organları ve idrar yolları) ile ilişkili hastalıklar

 • İnmemiş testis
 • Hidrosel – kordon kisti
 • Testis torsiyonu
 • Epididimoorşit (testis ve eklerinin iltihaplanması)
 • Overtorsiyonu
 • Over kistleri
 • Üreteropelvik (UP) darlıklar (böbrek çıkışında idrar yolu darlığı)
 • Üreterovesikal (UV) darlıkları (üreter ile mesane birleşim yerinin darlığı)
 • Vezikoüreteralreflü (VUR) (Mesaneden üretere ve böbreklere idrar kaçağı olması)
 • Hipospadias (peygamber sünneti)
 • Penilkordi (penis eğriliği)
 • Epispadias (idrar deliğinin pipinin üst kısmında olması)
 • Extrofivesicae – mesane ekstrofisi (mesanenin karın duvarında açık olark doğması)
 • İmperforehymen(kızlık zarının kapalı olması)
 • Vajinal atrezi
 • Labialfüzyon (kız çocuklarında genital bölgedeki yapışıklıklar)

Gastrointestinal sistem (mide-bağırsak sistemi) hastalıkları

 • Özefagus (yemek borusu) darlıkları ve tıkanıklıkları
 • Yabancı cisim yutmaları
 • Gastrit ve duodenit (mide ve oniki parmak bağırsağı iltihaplanması)
 • Gastroözefagealreflü hastalığı
 • Pilorstenozu (mide çıkışı darlıkları)
 • Duodenum (oniki parmak bağırsağı) tıkanıkları
 • Malrotasyonlar (bağırsak sistemi yerleşim anomalisi)
 • İnvajinasyon (bağırsak düğümlenmesi)
 • İnce bağırsak tıkanıklıkları
 • Apandisit
 • Hirschpsrung hastalığı (bağırsak sisteminin sinirsel gelişiminin eksikliği)
 • Kabızlık
 • Anal fissür (makatta çatlak olması)
 • Perianal fistül
 • Rektovajinal veya rektoüretral fistüller (makat ile idrar yolu veya vajen arası kanal olması)
 • Karaciğer kistleri
 • Safra yollarının doğumsal veya sonradan gelişen tıkanıklıkları
 • Bilieratrezi
 • Koledok kistleri
 • Safra yolu taş hastalığı
 • Kasık fıtığı
 • Göbek fıtığı
 • Pankreas kistleri
 • Dalak hastalıkları ve büyümesi ile ilişkili cerrahi girişimler