Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği

Ödüller

 • Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda “en iyi bildiri ödülü” almak

  1. En iyi Poster ödülü

  A simple method for measuring penile length in newborns and infants. Özbey H, Temiz A, Salman T. European Society for Paediatric Urology (ESPU) Istanbul ESPU Annual meeting April 15–17, 1999 Istanbul – Turkey

 • Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda “en iyi bildiri ödülü” almak

  2. En iyi Poster ödülü

  Gezer HÖ, Temiz A, İnce E, Parmaksız G, Hasbay B, Hiçsönmez A. Tek taraflı renal ve spermatik kord agenezisine eşlik eden üreterin ekstraperitoneal inguinal herniasyonu. 8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 2017, Antalya.